August Sr Scramble

Non Member - $50 Member w/out cart plan - $45 Member w/cart plan - $35

September Sr Scramble

Non Member - $50 Member w/out cart plan - $45 Member w/cart plan - $35

October Sr Scramble

Non Member - $50 Member w/out cart plan - $45 Member w/cart plan - $35

November Sr Scramble

Non Member - $50 Member w/out cart plan - $45 Member w/cart plan - $35